Europees metaaltransport en papierwerk

Het klinkt wellicht vreemd, maar de implantaten en metalen die overblijven na een crematie worden in veel gevallen gezien als ‘afval met een nuttige bestemming’. Dit betekent dat men erkent dat deze materiaalstroom te verwerken is en een nieuwe bestemming kan krijgen na verwerking. In ons geval betekent dit bijvoorbeeld dat ná sortering en smelten, de metalen als nieuwe grondstof in de industrie kunnen worden gebruikt.

Verordening (EG) 1013/2006 over de overbrenging van afvalstoffen geeft procedures voor de invoer, uitvoer en doorvoer van afvalstoffen tussen de EU-lidstaten onderling. Ook de import naar, export uit en doorvoer door de EU staan beschreven. De te volgen procedures hangen af van de soort afvalstof, de wijze van verwerking en de aard van het land van bestemming. Naast de internationale EVOA-regels kunnen in de afzonderlijke lidstaten aanvullende nationale regels gelden voor het vervoer van afvalstoffen. Orthometals is als specialist op de hoogte van de wet- en regelgeving in Europa en per land individueel. Jaarlijks wordt door middel van een audit bekeken of Orthometals nog up to date is met alle wet- en regelgeving. Dit stelt Orthometals instaat om het lokale crematorium te ontzorgen in al het benodigde papierwerk. Tijdens een collectie worden de noodzakelijke papieren ingevuld en afschriften voor de klant achtergelaten. Mocht u deze papieren kwijt raken, staat er in ons archief altijd een kopie.

De metalen die overblijven na een crematie worden gezien als “Groene lijst” afvalstoffen. Dit betekent dat er bij de controlerende instanties geen melding gedaan hoeft te worden van de collectie. Er moet wel een begeleidend document opgesteld worden waarop alle verplichte informatie staat. Orthometals verzorgt deze documentenen en draagt zorg voor een correcte invulling hiervan. Momenteel zijn we bezig met het ontwikkelen van digitale bonnen waarmee u in de nabije toekomst geen fysieke documenten meer hoeft te tekenen en direct na de digitale ondertekening in uw mailbox zit.