Bouw Orthometals innovatie centrum gestart!

Eind 2013 heeft Orthometals haar huidige pand aan de Eekhorstweg in Meppel betrokken. Door de sterke groei van de afgelopen jaren kwamen de grenzen van dit pand echter langzaam in zicht. Omdat verdere groei in de komende jaren in de lijn der verwachting ligt is er begin 2020 al begonnen met het kijken naar de diverse mogelijkheden. Uitbreiding op het huidige kavel of het huren van een nieuw onderkomen lagen hier het meest voor de hand.

De keuze is uiteindelijk gevallen op het laatste. Niet ver van het huidige pand zal een nieuw bedrijfspand gebouwd worden door een vastgoedbedrijf. Orthometals zal als huurder betrokken worden bij de bouw van dit pand zodat het pand voldoet aan de wensen en eisen die Orthometals nodig acht om verdere groei in de komende jaren mogelijk te maken.

Na een lang aanlooptraject is de bouwvergunning eind 2022 verleend en is er begin 2023 begonnen met de graafwerkzaamheden. Naar alle waarschijnlijkheid is de bouw in het eerste kwartaal van 2024 gereed en zal Orthometals kunnen verhuizen naar de nieuwe locatie.

Het nieuwe pand zal aanzienlijk groter zijn dan het huidige pand en voldoende ruimte bieden aan de inmiddels 30 medewerkers om naar de nieuwste standaarden en inzichten te kunnen werken. Met de overgang naar het nieuwe pand zal er ook een compleet nieuwe sorteerlijn in gebruik genomen worden. De lijn wordt door Orthometals zelf mede ontwikkeld op basis van de ervaring op het gebied van recycling van metalen van crematoria die in de afgelopen 25 jaar is opgedaan.

Verder wil Orthometals door het creëren van een Innovation Center ook in de toekomst blijven innoveren en continue blijven zoeken naar manieren om de dienstverlening aan haar klanten verder te verbeteren.

Gedurende de bouw zullen er met enige regelmaat updates op onze website verschijnen over de gemaakte vorderingen op de bouwplaats.